STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
VICAT
Představujeme Vám hydraulické pojivo vyráběné firmou Vicat již více než 150 let. Prompt cement Vicat je nenahraditelný materiál v oblasti restaurování a renovací historických staveb, ale najde použití i v dalších oblastech jako ekologické konstrukce, těsnění a sanace staveb stávajících.
Oceníte jej vždy při:
  • potřebě rychlého zdění
  • u vodních staveb a sanací staveb stávajících
  • restaurování a štukatérských dekoracích
  • tepelných izolacích ekostaveb
Hlavní výhody Vicatu:
  • rychlé tuhnutí
  • vysoká pevnost
  • vodonepropustnost, která z něj číní materiál první volby pro rychlé zdění a opravy jakýchkoli podmínek (v mrazu, vlhkosti a pod vodou)
Svou světle okrovou barvou, nízkým modulem pružnosti pružnosti a výtečnou trvanlivostí umožňuje výhodné užítí v restaurování a výzdobě památek.
100% přírodní cement prompt naturel v kombinaci pazdeřím z technického konopí je vhodný k výrobě konopných malt a betonů pro tepelné izolace svislé, vodorovné
i podkrovní a to nanášené i prefabrikované v blocích, ale vždy vysoce paropropustné.
Náš technik je připraven zodpovědět všechny Vaše dotazy a v případě rozsáhlejší stavebních záměrů případně vyškolit Vaše pracovníky.