STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
VICAT
Co je románský cement?
Běžné stavebnictví
Restaurování památek
Výroba uměleckých předmětů
Výroba městského mobiliáře
Opravy silnic a komunikací
Vodohospodářství, kanalizace
Románský cement je vysoce hydraulické pojivo, které se připravuje pálením slínovců, vápenců přirozeně obohacenými o složku jílovitou. Teplota výpalu je pod hranicí slinování, při teplotě 800-1200 °C. Velmi zjednodušeně lze říci, že románský cement se se svými vlastnostmi nachází mezi hydraulickým vápnem a běžným portlandským cementem. Jde o velmi rychlé pojivo s dobou počátku tuhnutí 7-20 minut (VICAT PROMPT CEMENT 2 minuty) , barva v závislosti a teplotě od žluté do hnědé, velmi odolný proti atmosférickým vlivům a krystalizaci solí. Tento materiál byl velmi rozšířen při realizacích fasád a dekorativních prvků ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století. Vzhledem ke své problematické výrobě, resp. těžbě, která nebyla schopna zaručit jednotnou kvalitu a závislosti na ložisku, se během dvacátých let 20. století začaly poměrně rychle rozšiřovat portlandské cementy, které zaručovaly stálou kvalitu a jejich získávání bylo méně nákladné.
V běžném stavebnictví lze použít Prompt Cement zejména v oblastech, kde je vyžadován specifický vzhled dosahovaného povrchu, kterým napodobuje kámen a rustikální omítky. Materiál lze zpracovávat strojně i ručně, lze z něho tvořit různé dekorativní, ale i staticky nosné prvky a velmi zdařile napodobovat kámen.
VICAT - strojní zpracování
strojní zpracování
VICAT - ruční zpracování
ruční zpracování
VICAT - napodobování kamene
napodobování kamene
VICAT - tvorba fasádních prvků
tvorba fasádních prvků
I v oblasti restaurování památek je hlavním přínosem vzhled dosahovaných výsledných produktů, zpracovaných z Prompt Cementu. Další důležitou vlastností je ale také pevnost, lze tedy s materiálem tvořit také staticky nosné prvky, např.žebra kleneb v gotických památkách, zábradlí apod..
VICAT - oblast využití např.u gotických památek
oblast využití např.u gotických památek
Snadná zpracovatelnost, regulovatelné tuhnutí tvrdnutí jsou dobrými předpoklady pro kreativní a tvůrčí práci, i zde může být výhodou přírodní vzhled materiálu.
Pro tuto oblast se nabízí vícero užitných vlastností – pevnost Prompt Cementu, jako pojiva, vodotěsnost (například pro výrobu kašen a nádob na vodu), přírodní vzhled, snadná zpracovatelnost, a další...
Pro tyto práce má Prompt Cement jednu nevyčíslitelnou vlastnost, která je již popsána v názvu – rychlost tuhnutí. V dostatečné pevnosti a kvalitě je možné vyřešit opravu komunikace během 30minut a uvolnit provoz pro plné zatížení.
Pro tuto oblast trhu Prompt Cement také poskytuje svou širokou využitelnost a neocenitelné spojení mnoha dobrých vlastností v jednom produktu. Jak již bylo zmíněno v předešlých popisech, materiál je vodotěsný, s vysokou pevností a rychle tuhnoucí (pokud je to potřeba).